การสร้างรายชื่ออีเมลสำหรับการตลาดทางอีเมล

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการตลาดทางอีเมลอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งในการเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า มี ROI เฉลี่ย 3800 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าการตลาดรูปแบบนี้มีความท้าทาย ธุรกิจต้องดึงดูดสมาชิกที่มีโอกาสทำให้เกิด Conversion ก่อน จากนั้นมีหน้าที่แบ่งกลุ่มและจัดระเบียบรายชื่อสมาชิกเหล่านั้น สุดท้ายเพื่อให้ความพยายามเหล่านั้นคุ้มค่าแคมเปญอีเมลจะต้องได้รับการออกแบบให้