แนวโน้ม MarTech ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดหลายคนทราบดีว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการตลาด (Martech) มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว กระบวนการเติบโตนี้จะไม่ช้าลง อันที่จริงการศึกษาล่าสุดในปี 2020 แสดงให้เห็นว่ามีเครื่องมือเทคโนโลยีการตลาดมากกว่า 8000 รายการในตลาด นักการตลาดส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือมากกว่า 20 รายการในหนึ่งวัน และมากกว่า XNUMX รายการในการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางการตลาดของตน แพลตฟอร์ม Martech ช่วยให้ธุรกิจของคุณทั้งชดใช้เงินลงทุนและความช่วยเหลือ