DanAds: เทคโนโลยีการโฆษณาแบบบริการตนเองสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา

การโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม (ระบบอัตโนมัติในการซื้อและขายโฆษณาออนไลน์) เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับนักการตลาดสมัยใหม่มาหลายปีแล้วและเป็นเรื่องง่ายที่จะดูว่าทำไม ความสามารถของผู้ซื้อสื่อในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อซื้อโฆษณาได้ปฏิวัติพื้นที่โฆษณาดิจิทัลโดยไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการแบบเดิม ๆ เช่นการขอข้อเสนอการประมูลการเสนอราคาและที่สำคัญที่สุดคือการเจรจาต่อรองโดยมนุษย์ การโฆษณาแบบเป็นโปรแกรมแบบดั้งเดิมหรือการโฆษณาแบบโปรแกรมบริการที่มีการจัดการตามที่บางครั้งอ้างถึง