ลูกโป่งบับเบิลกัมและมาร์เทค: อันไหนไม่อยู่?

ซึ่งแตกต่างจากลูกโป่งและหมากฝรั่ง Martech จะไม่แตกเมื่อขยายออกไปจนถึงจุดแตกหัก ในทางกลับกันอุตสาหกรรม Martech จะยังคงเปลี่ยนแปลงและยืดและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเช่นเดียวกับที่ทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาจดูเหมือนว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมในปัจจุบันไม่ยั่งยืน หลายคนถามว่าอุตสาหกรรมมาร์เทคซึ่งขยายตัวด้วยโซลูชันมากกว่า 3,800 รายการ - ถึงจุดเปลี่ยนหรือไม่ คำตอบง่ายๆของเรา: ไม่มันไม่ได้ นวัตกรรมไม่ใช่