ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณไปจนถึงความฉลาดทางอารมณ์ความละเอียดสูง

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูงมักชอบแสดงออกถึงผลงานที่ดีและมักจะประสบความสำเร็จมากกว่า พวกเขามีความสำคัญและมีทักษะทางสังคมที่ดีพวกเขาแสดงความตระหนักถึงความรู้สึกของผู้อื่นและแสดงความตระหนักในคำพูดและการกระทำของพวกเขา พวกเขาสามารถพบพื้นๆร่วมกับผู้คนมากมายและรักษาความสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากความเป็นมิตรและความสามารถในการเข้ากันได้ พวกเขาทำได้โดยการสังเกตและวิเคราะห์