การค้นพบโดเมน: การจัดการทรัพย์สินโดเมนขององค์กร

ความโกลาหลแฝงตัวอยู่ในโลกดิจิทัล บริษัท ใด ๆ สามารถสูญเสียการติดตามทรัพย์สินดิจิทัลได้อย่างง่ายดายในยุคที่การจดทะเบียนโดเมนเกิดขึ้นได้หลายวิธีและเมื่อการควบรวมและซื้อกิจการเพิ่มเว็บไซต์ใหม่ ๆ ลงในส่วนผสมอย่างต่อเนื่อง โดเมนที่จดทะเบียนและไม่เคยพัฒนา เว็บไซต์ที่ผ่านไปหลายปีโดยไม่มีการอัปเดต ข้อความผสมข้ามแพลตฟอร์มการตลาด ค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน รายได้ที่หายไป มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ผันผวน สภาพแวดล้อมดิจิทัลของ บริษัท มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการติดตาม