อีคอมเมิร์ซ CRM มีประโยชน์ต่อธุรกิจ B2B และ B2C อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญได้ส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ภาคอีคอมเมิร์ซได้รับผลกระทบมากที่สุด ลูกค้าที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลได้มุ่งไปสู่แนวทางที่เป็นส่วนตัว ประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ไม่ต้องสัมผัส และการโต้ตอบหลายช่องทาง ปัจจัยเหล่านี้ผลักดันให้ผู้ค้าปลีกออนไลน์นำระบบเพิ่มเติมมาใช้เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างความมั่นใจในประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือด ในกรณีลูกค้าใหม่จำเป็นต้อง