เหตุใดการค้า B2B ที่ยืดหยุ่นจึงเป็นหนทางเดียวที่ส่งต่อสำหรับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์โพสต์ COVID-19

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในแนวธุรกิจและส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างปิดตัวลง เป็นผลให้ธุรกิจต่างๆมีแนวโน้มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในห่วงโซ่อุปทานรูปแบบการดำเนินงานพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การจัดซื้อและการขาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและเร่งกระบวนการกู้คืน ความยืดหยุ่นทางธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่คาดไม่ถึงได้อีกไกล