วิธีสร้างรายการการตลาดทางอีเมลที่ดีขึ้นโดยใช้โซเชียลมีเดีย

การตลาดทางอีเมลเป็นวิธีที่นิยมสำหรับนักการตลาดในการเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้านับตั้งแต่มีการนำสื่อไปใช้อย่างแพร่หลายในช่วงปี 1990 แม้ว่าจะมีการสร้างเทคนิคใหม่ ๆ เช่นโซเชียลมีเดียผู้มีอิทธิพลและการตลาดเนื้อหาอีเมลก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดจากการสำรวจของนักการตลาด 1,800 คนที่จัดทำโดย Smart Insights และ GetResponse อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการตลาดทางอีเมลไม่ได้พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขอบคุณโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ในขณะนี้