การออกแบบอีเมลใหม่: 6 คุณสมบัติที่ต้องคิดใหม่

ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใครอีเมลมีมานานแล้วระหว่าง 30 ถึง 40 ปี คุณค่าของมันชัดเจนโดยมีแอพพลิเคชั่นครอบคลุมทั้งด้านสังคมและอาชีพของชีวิต อย่างไรก็ตามสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเทคโนโลยีอีเมลที่ล้าสมัยนั้นเป็นอย่างไร ในหลาย ๆ ด้านอีเมลกำลังได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้ในปัจจุบัน แต่คุณสามารถคนจรจัดกับบางสิ่งได้บ่อยแค่ไหนก่อนที่คุณจะยอมรับว่าอาจถึงเวลาแล้ว?