JustControl.it: การรวบรวมข้อมูลการระบุแหล่งที่มาโดยอัตโนมัติข้ามช่องทาง

การตลาดดิจิทัลได้รับแรงหนุนจากความต้องการในการปรับแต่งที่มากขึ้น: แหล่งข้อมูลใหม่การรวมกันของพันธมิตรใหม่อัตราที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสถานการณ์ UA ที่ซับซ้อน ฯลฯ สำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมของเราสัญญาว่าจะมีความท้าทายและละเอียดยิ่งขึ้น นั่นคือเหตุผลที่มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จและมีความต้องการต้องการประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและภาพที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามเครื่องมือที่มีอยู่จำนวนมากยังคงเสนอแนวทาง 'หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน' ที่ล้าสมัย ภายในกรอบแรกนี้ไฟล์