วิธีลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าของคุณเพื่อให้ได้ ROI สูงสุด

เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ การดึงดูดลูกค้าด้วยวิธีใดก็ตามที่คุณสามารถทำได้ โดยไม่คำนึงถึงต้นทุน เวลา หรือพลังงานที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งดึงดูดใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเรียนรู้และเติบโต คุณจะรู้ว่าการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนโดยรวมของการได้มาซึ่งลูกค้ากับ ROI เป็นสิ่งสำคัญ ในการทำเช่นนั้น คุณจะต้องทราบต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) วิธีคำนวณต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า ในการคำนวณ CAC คุณเพียงแค่ต้องหารยอดขายทั้งหมดและ