ผลกระทบทางเทคนิค: Martech กำลังทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

ในโลกที่เทคโนโลยีได้รับการออกแบบให้เป็นตัวเร่งและสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีการตลาดมีหลายปีที่ผ่านมาซึ่งตรงกันข้าม ต้องเผชิญกับแพลตฟอร์มเครื่องมือและซอฟต์แวร์มากมายให้เลือกใช้ภูมิทัศน์ทางการตลาดมีความซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยกองเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นในแต่ละวัน ไม่ต้องมองไปไกลกว่ารายงาน Magic Quadrants ของ Gartner หรือ Forrester's Wave จำนวนเทคโนโลยีที่มีอยู่