กลยุทธ์ที่ใช้งานได้สำหรับการสื่อสารแบบ Omni-Channel

คำอธิบายสั้น ๆ ว่าการสื่อสารแบบ Omni-channel คืออะไรและคุณลักษณะและกลยุทธ์เฉพาะภายในสำหรับทีมการตลาดเพื่อเพิ่มความภักดีและคุณค่าของลูกค้า