ทำอย่างไรถึงจะยืนหยัดในการขายโดยไม่ต้องปิดโอกาสในการขายของคุณ

เวลาคือทุกสิ่งในธุรกิจ อาจเป็นความแตกต่างระหว่างลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพกับการถูกวางสาย ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในการพยายามโทรติดต่อครั้งแรกของคุณ อาจต้องลองไม่กี่ครั้ง เนื่องจากงานวิจัยบางชิ้นแนะนำว่าอาจต้องรับสายมากถึง 18 ครั้ง ก่อนที่คุณจะได้รับโอกาสในการขายทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรก แน่นอนว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรและสถานการณ์หลายอย่าง แต่ก็เป็นหนึ่งเดียว