สถิติการใช้อินเทอร์เน็ต 2021: ข้อมูลไม่เคยหลับใหล 8.0

ในโลกที่กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เลวร้ายลงจากการเกิดขึ้นของ COVID-19 หลายปีที่ผ่านมาได้นำเสนอยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและข้อมูลมีส่วนสำคัญและใหญ่ขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา สำหรับนักการตลาดหรือธุรกิจใดๆ ก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน: อิทธิพลของการใช้ข้อมูลในสภาพแวดล้อมดิจิทัลสมัยใหม่ของเราเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากเราอยู่ในภาวะระบาดหนักในปัจจุบัน ระหว่างการกักกันและการล็อคสำนักงานอย่างกว้างขวาง