ข้อมูลทางการตลาด: กุญแจสู่ความโดดเด่นในปี 2021 และหลังจากนั้น

ในยุคปัจจุบันไม่มีข้ออ้างใด ๆ ที่จะไม่รู้ว่าใครจะทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของคุณให้กับใครและลูกค้าของคุณต้องการอะไร ด้วยการถือกำเนิดของฐานข้อมูลทางการตลาดและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอื่น ๆ จึงหมดไปกับยุคสมัยของการตลาดแบบไม่กำหนดเป้าหมายไม่ได้เลือกและแบบทั่วไป มุมมองทางประวัติศาสตร์สั้น ๆ ก่อนปี 1995 การตลาดส่วนใหญ่ทำผ่านทางไปรษณีย์และการโฆษณา หลังจากปี 1995 ด้วยการถือกำเนิดของเทคโนโลยีอีเมลการตลาดมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเล็กน้อย มัน