การสร้างแผนงานดิจิทัลสำหรับธุรกิจที่มองไปข้างหน้า

เวลาอ่านหนังสือ: 3 นาที Tim Duncan หัวหน้าฝ่ายการเติบโตของผลิตภัณฑ์ของ Bottle Rocket กล่าวถึงคุณค่าในการสร้างวิสัยทัศน์ดิจิทัลร่วมกันภายใน บริษัท และวิธีที่ธุรกิจต่างๆสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดดิจิทัลได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น