ต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาดสำหรับผู้ชมทางเทคนิคหรือไม่? เริ่มที่นี่

วิศวกรรมไม่ใช่อาชีพมากนักเนื่องจากเป็นวิธีการมองโลก สำหรับนักการตลาดการพิจารณามุมมองนี้เมื่อพูดกับผู้ชมทางเทคนิคที่มีวิจารณญาณสูงอาจเป็นความแตกต่างระหว่างการถูกมองอย่างจริงจังกับการถูกเพิกเฉย นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอาจเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยากที่จะถอดรหัสซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับรายงาน State of Marketing to Engineers เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน TREW Marketing ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะด้านการตลาดไปจนถึงด้านเทคนิค