แพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) คืออะไร?

การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) ประกอบด้วยงานการจัดการและการตัดสินใจเกี่ยวกับการนำเข้า คำอธิบายประกอบ การทำรายการ การจัดเก็บ การดึงข้อมูล และการกระจายสินทรัพย์ดิจิทัล ภาพถ่ายดิจิทัล แอนิเมชั่น วิดีโอ และเพลงเป็นตัวอย่างพื้นที่เป้าหมายของการจัดการสินทรัพย์สื่อ (หมวดย่อยของ DAM) การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร? DAM การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลคือแนวปฏิบัติในการบริหาร จัดระเบียบ และแจกจ่ายไฟล์มีเดีย ซอฟต์แวร์ DAM ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ พัฒนาคลังรูปภาพ วิดีโอ กราฟิก PDF เทมเพลต และอื่นๆ