DAM: Digital Asset Management คืออะไร?

การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) ประกอบด้วยงานการจัดการและการตัดสินใจเกี่ยวกับการนำเข้าคำอธิบายประกอบการลงรายการการจัดเก็บการเรียกค้นและการแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล ภาพถ่ายดิจิทัลภาพเคลื่อนไหววิดีโอและเพลงเป็นตัวอย่างของพื้นที่เป้าหมายของการจัดการเนื้อหาสื่อ (หมวดหมู่ย่อยของ DAM) เป็นการยากที่จะสร้างกรณีสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนอย่างไม่ลดละ ตัวอย่างเช่นการตลาดในปัจจุบันขึ้นอยู่กับสื่อดิจิทัลเป็นอย่างมาก และเวลาคือเงิน ดังนั้นนักการตลาดควรใช้จ่ายให้มาก