Customer-First E-Commerce: โซลูชั่นอัจฉริยะสำหรับสิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถเข้าใจผิดได้

การเปลี่ยนไปสู่ยุคการแพร่ระบาดของอีคอมเมิร์ซมาพร้อมกับความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เมื่อเพิ่มมูลค่าแล้วข้อเสนอทางออนไลน์ได้กลายเป็นช่องทางติดต่อลูกค้าหลักสำหรับแบรนด์ค้าปลีกส่วนใหญ่ และในฐานะช่องทางหลักของการโต้ตอบกับลูกค้าความสำคัญของการสนับสนุนลูกค้าเสมือนอยู่ในระดับสูงตลอดเวลา การบริการลูกค้าอีคอมเมิร์ซมาพร้อมกับความท้าทายและแรงกดดันใหม่ ๆ ประการแรกลูกค้าที่บ้านใช้เวลาออนไลน์มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 81% ของผู้ตอบแบบสอบถามค้นคว้าข้อมูลของพวกเขา