เทคโนโลยีการโฆษณาปัญญาประดิษฐ์Content Marketingแพลตฟอร์ม CRM และข้อมูลอีคอมเมิร์ซและการค้าปลีกEmail Marketing & Email Marketing AutomationการตลาดเชิงกิจกรรมวิดีโอการตลาดและการขายหนังสือการตลาดInfographics การตลาดการตลาดมือถือและแท็บเล็ตการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการขายและการตลาดการเปิดใช้งานการขายการตลาดค้นหาโซเชียลมีเดียและการตลาดที่มีอิทธิพล

ศาสตร์แห่งการโน้มน้าวใจ: หลักการหกประการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

For over 60 years, researchers have delved into the fascinating realm of persuasion, aiming to understand the factors that lead individuals to say ใช่ to requests. In this journey, they’ve unearthed a science that underpins our decision-making processes, often filled with surprises. This video infographic from the writers of ใช่!: 50 วิธีที่พิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ในการโน้มน้าวใจ provides insight into what motivates us to purchase.

While we might hope that people meticulously consider all available information when making choices, the reality often involves shortcuts or rules of thumb that guide our decision-making in our increasingly busy lives. This article explores six universal principles of influence, each of which plays a pivotal role in sales, marketing, and online technology.

 1. ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน – The first principle, reciprocity, is straightforward: people feel obliged to return favors, gifts, or services they have received. Consider the friend who invites you to a party; there’s an unspoken expectation that you’ll reciprocate by inviting them to one of your gatherings. In the world of persuasion, this principle can be a powerful tool. The key is to be the first to give, offering personalized and unexpected gestures. A classic example is the effect of giving a mint to restaurant patrons at the end of their meal, increasing tips by significant percentages. Moreover, how the gift is presented matters; a simple act of kindness can go a long way.
 2. ความขาดแคลน – Scarcity, the second principle, reveals that people desire what’s less available. A prime example comes from British Airways, which experienced a surge in ticket sales when they announced the discontinuation of their Concorde flight. Nothing about the flight itself had changed, but it had become a scarce resource, intensifying the demand. In the world of persuasion, it’s not sufficient to present the benefits of your products or services; you must also highlight their uniqueness and the potential losses if they’re not considered.
 3. ผู้มีอำนาจ – The principle of authority suggests that people follow credible, knowledgeable experts. For instance, physiotherapists can persuade more patients to adhere to exercise programs when their diplomas are displayed prominently. Demonstrating your credibility and expertise before making an influence attempt is crucial. Interestingly, it doesn’t matter if the person introducing you has a vested interest; the perception of authority matters. One study found that introducing real estate agents as experts significantly increased appointments and signed contracts.
 4. ความมั่นคง – Consistency, the fourth principle, indicates that people prefer to align their actions with previous commitments. To leverage this, seek small, voluntary, public commitments, preferably in writing. For instance, health centers reduced missed appointments by 18% simply by having patients write down appointment details on future cards. Consistency is a powerful motivator when harnessed effectively.
 5. ความชอบ – Liking, the fifth principle, reveals that people are more inclined to say “yes” to those they like. This is influenced by factors such as similarity, compliments, and cooperation. Online interactions provide opportunities to employ these factors effectively. In negotiation studies, participants achieved more favorable outcomes when they began by finding commonalities and exchanging compliments.
 6. เอกฉันท์ – The final principle, consensus, indicates that people often look to others’ actions and behaviors to guide their decisions, especially when uncertain. A famous example involves hotel signs encouraging guests to reuse towels, which can be effective. However, taking it a step further and mentioning that 75% of previous guests in that room had reused their towels resulted in a substantial increase in compliance.

      In the world of sales and marketing, understanding and applying these six scientifically validated principles of persuasion can make a significant difference. By harnessing reciprocity, scarcity, authority, consistency, liking, and consensus, you can ethically enhance your ability to influence and persuade others. These principles offer practical and often costless strategies that can lead to substantial outcomes in persuasion.

      Douglas Karr

      Douglas Karr เป็นผู้ก่อตั้ง Martech Zone และผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับ Douglas ได้ช่วยเริ่มต้นบริษัทสตาร์ทอัพ MarTech ที่ประสบความสำเร็จหลายแห่ง ช่วยในการตรวจสอบสถานะธุรกิจมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในการเข้าซื้อกิจการและการลงทุนของ Martech และยังคงเปิดตัวแพลตฟอร์มและบริการของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ Highbridgeบริษัทที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Douglas ยังเป็นผู้เขียนหนังสือ Dummie's Guide และหนังสือความเป็นผู้นำทางธุรกิจอีกด้วย

      บทความที่เกี่ยวข้อง

      คุณคิดอย่างไร?

      ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.

      ปิดหน้านี้

      ตรวจพบการบล็อกโฆษณา

      Martech Zone สามารถจัดหาเนื้อหานี้ให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเราสร้างรายได้จากไซต์ของเราผ่านรายได้จากโฆษณา ลิงก์พันธมิตร และการสนับสนุน เรายินดีอย่างยิ่งหากคุณจะลบตัวปิดกั้นโฆษณาของคุณเมื่อคุณดูไซต์ของเรา