อยากรู้? คุณควรจะ!

คลิก ผ่านไปยังวิดีโอ...

สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Seth’s words were how much people continued to push back on him to try to push him into thinking their way – and he never did. I’ve been there. A lot.

คุณคิดอย่างไร?

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.