โซเชียลมีเดียบังคับให้นักการตลาดอยู่ห่างจากสื่อมวลชนหรือไม่?

นี่เป็นอินโฟกราฟิกที่บอกเล่าจาก Sprout Social ซึ่งมีผลกระทบที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่นักการตลาดอาจเต็มใจที่จะยอมรับ อินโฟกราฟิกเรียกว่า 6 เทรนด์โซเชียลมีเดียที่จะเกิดขึ้นในปี 2017 และจะอธิบายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแต่ละช่องพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเช่นปัญญาประดิษฐ์ เมื่อรวมกับวิดีโอออนดีมานด์เทคโนโลยีการบล็อกโฆษณาและการเติบโตของช่องแบบ 1: 1 อย่าง Snapchat และนักการตลาดจำเป็นต้องพิจารณาใหม่