การโฆษณาตามพฤติกรรมและการโฆษณาตามบริบท: อะไรคือความแตกต่าง?

การโฆษณาดิจิทัลบางครั้งได้รับการลงโทษที่ไม่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อทำอย่างถูกต้องก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังได้ สิ่งสำคัญคือการโฆษณาดิจิทัลช่วยให้เข้าถึงได้กว้างกว่าการตลาดออร์แกนิกทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสาเหตุที่นักการตลาดเต็มใจที่จะใช้จ่ายกับมัน ความสำเร็จของโฆษณาดิจิทัลนั้นย่อมขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีความสอดคล้องกับความต้องการและความต้องการของผู้ชมเป้าหมายมากน้อยเพียงใด