ฉันซื้อโดรนใหม่สำหรับลูกค้า ... และมันวิเศษมาก

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันกำลังปรึกษาผู้รับเหมาทำหลังคารายใหญ่เกี่ยวกับสถานะออนไลน์ของพวกเขา เราสร้างขึ้นใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพไซต์ของพวกเขาเริ่มต้นแคมเปญหยดอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมบทวิจารณ์และเริ่มเผยแพร่โครงการของพวกเขาทางออนไลน์ แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือก่อนและหลังภาพถ่ายของคุณสมบัติ ด้วยการเข้าสู่ระบบใบเสนอราคาและระบบการจัดการโครงการฉันสามารถดูได้ว่าคุณสมบัติใดบ้างที่กำลังปิดและเมื่อโครงการเสร็จสิ้น หลังจาก