ผู้สนับสนุนผลักดันกิจกรรม Instagram มากกว่า Influencers อย่างไร

ภายในปี 2019 การใช้จ่ายของ #Instagram Influencers คาดว่าจะสูงถึง 2.3 พันล้านเหรียญซึ่งเป็นจำนวนที่เหลือเชื่อ แต่ชี้ให้เห็นโดยตรงถึงพลังของโปรแกรมภาพที่นำมาใช้อย่างกว้างขวางในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ในความเป็นจริงผู้ใช้ Instagram จำนวน 72% รายงานถึงการตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากภาพที่แชร์บนแพลตฟอร์ม Instagram หมายเหตุ ... คุณสามารถติดตามฉันได้ที่ @dknewmedia! เตรียมพร้อมที่จะดูรูปถ่ายของ Gambino สุนัขของฉันและสุนัขของฉันอย่างต่อเนื่อง