นักการตลาด B2B พบกับความสำเร็จด้วยการตลาดเนื้อหา

ทุกๆปีจำนวนเงินที่ลงทุนในกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการตลาดเนื้อหา B2B ต้องการเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์การสร้างโอกาสในการขายการได้มาซึ่งลูกค้าและความภักดีการเข้าชมเว็บไซต์และการขายผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหา ในขณะที่นักการตลาดเข้าใจมากขึ้นกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการเผยแพร่เนื้อหากลยุทธ์แพลตฟอร์มและแนวโน้มใดที่ได้รับประโยชน์สูงสุด LinkedIn ร่วมมือกับ MarketingProfs และ Content Marketing Institute เพื่อ

B2B Lead Generation แถลงการณ์

การสร้างโอกาสในการขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ผ่านการสร้างเนื้อหาเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม การพัฒนาแจกจ่ายและส่งเสริมเนื้อหาทางออนไลน์สามารถขยายอำนาจของคุณและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่คาดหวังของคุณ Unbounce ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหน้า Landing Page ที่ต้องทำด้วยตัวเองได้พัฒนาอินโฟกราฟิกนี้ The B2B Lead Generation Manifesto เพื่ออธิบายกระบวนการที่ประสบความสำเร็จของการสร้างโอกาสในการขาย B2B ผ่านการตลาดเนื้อหา อินโฟกราฟิกแสดงสถิติที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการสร้างเนื้อหาผ่านการเขียนบล็อกและการเขียน ebooks โอกาสในการขาย