Hubris ของ Geocentric Marketing

โคเปอร์นิคัสเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์ในยุคปัจจุบันเมื่อเขาโต้เถียงเรื่อง heliocentrism เหนือ geocentrism กล่าวอีกนัยหนึ่งดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบดาวเคราะห์ของเราไม่ใช่โลก เป็นการดูหมิ่นศาสนาและเขาต่อต้านวัฒนธรรมของนักวิชาการทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับศาสนาในเวลานั้น แต่เขาถูกต้อง นำไปใช้กับการตลาดวันนี้เรามีปัญหา ด้วยเหตุผลบางประการเมื่อ บริษัท ต่างๆมีขนาดใหญ่พวกเขา