ที่อยู่ IP ของฉันคืออะไร? และวิธีการแยกออกจาก Google Analytics

บางครั้งคุณต้องการที่อยู่ IP ของคุณ ตัวอย่างสองสามตัวอย่างคือรายการที่อนุญาตพิเศษในการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการกรองการเข้าชมใน Google Analytics โปรดทราบว่าที่อยู่ IP ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เห็นไม่ใช่ที่อยู่ IP เครือข่ายภายในของคุณ แต่เป็นที่อยู่ IP ของเครือข่ายที่คุณใช้งานอยู่ ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนเครือข่ายไร้สายจะทำให้เกิดที่อยู่ IP ใหม่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายรายไม่กำหนดให้ธุรกิจหรือบ้านเป็นแบบคงที่