Affiliate Marketing และ CAN-SPAM Compliance

ฉันเฝ้าดูเพื่อน ๆ ในวงการหลายคนเล่นกันอย่างรวดเร็วและไร้ระเบียบและฉันกลัวว่าวันหนึ่งพวกเขาจะมีปัญหา ความไม่รู้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวและเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาด้านกฎระเบียบบางครั้งค่าปรับจึงไม่แพงกว่าการเพิ่มการป้องกันทางกฎหมาย การละเมิดหลักสองประการที่ฉันเห็นคือการไม่ประกาศว่าคุณมีความสัมพันธ์ทางการเงินกับ บริษัท ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของนักลงทุนหรือ