ยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอย่างรวดเร็ว

เมื่อฉันพูดกับพนักงานรุ่นใหม่ตอนนี้มันน่าตกใจที่คิดว่าพวกเขาจำวันที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้ บางคนจำเวลาไม่ได้โดยไม่ต้องมีสมาร์ทโฟน การรับรู้เทคโนโลยีของพวกเขาเป็นสิ่งที่ก้าวหน้าอยู่เสมอ เรามีช่วงเวลาหลายสิบปีในช่วงชีวิตของฉันที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตัดสิน ... แต่นั่นไม่ใช่อีกต่อไป ฉันจำได้ชัดเจนว่าทำงานใน 1 ปี 5 ปีและ 10 ปี