ผลกระทบของแบรนด์ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

เราเขียนและพูดมากมายเกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาและการตัดสินใจซื้อเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหา การจดจำตราสินค้ามีบทบาทสำคัญ อาจมากกว่าที่คุณคิด! ในขณะที่คุณสร้างการรับรู้แบรนด์ของคุณบนเว็บอย่างต่อเนื่องโปรดทราบว่าแม้ว่าเนื้อหาอาจไม่นำไปสู่การแปลงในทันที แต่ก็สามารถนำไปสู่การจดจำแบรนด์ได้ เมื่อสถานะของคุณเพิ่มขึ้นและแบรนด์ของคุณกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้