รายการขนาดโฆษณามาตรฐานสำหรับการโฆษณาออนไลน์

มาตรฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโฆษณาโฆษณาออนไลน์และขนาดคำกระตุ้นการตัดสินใจ มาตรฐานช่วยให้สิ่งพิมพ์เช่นเดียวกับเราสามารถสร้างมาตรฐานแม่แบบของเราและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเค้าโครงจะรองรับโฆษณาที่ผู้โฆษณาอาจสร้างและทดสอบไว้แล้วทั่วเน็ต ด้วย Google Adwords เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตำแหน่งโฆษณาประสิทธิภาพของโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิกทั่วทั้ง Google จึงกำหนดอุตสาหกรรม ขนาดโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบนลีดเดอร์บอร์ดของ Google - กว้าง 728 พิกเซลคูณสูง 90 พิกเซลครึ่งหน้า -