สาเหตุและผลที่ตามมาของปัญหาข้อมูล

นักการตลาดกว่าครึ่งเชื่อว่าข้อมูลสกปรกเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการสร้างโปรแกรมการตลาดให้ประสบความสำเร็จ หากไม่มีข้อมูลที่มีคุณภาพหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์คุณจะขาดความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและสื่อสารกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณได้อย่างแม่นยำ ในทางกลับกันสิ่งนี้ทำให้เกิดช่องว่างในความสามารถของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณตอบสนองความต้องการของทีมขายได้เช่นกัน ประสิทธิภาพการขายเป็นส่วนเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต ความสามารถด้วยข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดเป้าหมายผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเปลี่ยนพวกเขาเป็นโอกาสในการขาย