วิทยาศาสตร์ที่น่าประหลาดใจเบื้องหลังอิทธิพลและการโน้มน้าวใจ

ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับการดูหมิ่นยาครอบจักรวาลล่าสุดว่ามีอิทธิพลต่อการขายการตลาดทางออนไลน์อย่างไร ในขณะที่ฉันเชื่อว่าผู้มีอิทธิพลเข้าถึงได้ดีและมีอิทธิพลบางอย่าง แต่ฉันไม่เชื่อว่าพวกเขามีพลังในการโน้มน้าวใจโดยไม่ขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ การตลาดแบบมีอิทธิพลยังคงต้องใช้กลยุทธ์นอกเหนือจากการโยนตั๋วให้กับผู้มีอิทธิพลหรือการรีทวีต ตามที่ดร. โรเบิร์ตบี. Cialdini ผู้เขียน Influence: Science and Practice (5th Edition) ฉันอาจจะ