การทำความเข้าใจ API การแยกวิเคราะห์ที่อยู่การกำหนดมาตรฐานและการยืนยันการจัดส่ง

ก่อนที่จะทำงานออนไลน์ฉันทำงานในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์และจดหมายทางตรงมานานกว่าทศวรรษ เนื่องจากการส่งจดหมายหรือการสื่อสารทางการตลาดทางกายภาพมีราคาแพงมากเราจึงระมัดระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับความสะอาดของข้อมูล เราต้องการหนึ่งชิ้นต่อครัวเรือนไม่เกิน หากเราส่งจดหมายตรงเดียวกันจำนวนมากไปยังที่อยู่จะทำให้เกิดปัญหาหลายประการ: ผู้บริโภคที่ผิดหวังที่เลือกไม่รับการสื่อสารการตลาดทั้งหมด ค่าส่งไปรษณีย์เพิ่มเติมหรือ