4 องค์ประกอบที่คุณควรมีในเนื้อหาทุกชิ้น

นักศึกษาฝึกงานคนหนึ่งของเราที่กำลังค้นคว้าและเขียนงานวิจัยเบื้องต้นให้เราถามว่าฉันมีแนวคิดเกี่ยวกับการขยายงานวิจัยนั้นอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีความรอบรู้และน่าสนใจ ในเดือนที่แล้วเราได้ทำการวิจัยร่วมกับ Amy Woodall เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมที่ช่วยในคำถามนี้ Amy เป็นผู้ฝึกสอนการขายที่มีประสบการณ์และเป็นวิทยากรในที่สาธารณะ เธอทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขายในการช่วยให้พวกเขาจดจำตัวบ่งชี้เจตนา