ที่ปรึกษาการตลาดอีเมลคืออะไรและฉันต้องการอะไร

ที่ปรึกษาการตลาดอีเมลโดยทั่วไปมีสามรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้มีทักษะและประสบการณ์เฉพาะในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมลที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความสามารถหลักและข้อเสนอแตกต่างกันไปมาก คุณต้องการที่ปรึกษาทางอีเมลหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นประเภทใด ถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้