การตลาดทางอีเมล: การวิเคราะห์การเก็บรักษารายชื่อสมาชิกอย่างง่าย

ผู้คนประเมินคุณค่าของสมาชิกต่ำเกินไป นี่คือรายละเอียดของวิธีการไม่เพียง แต่วัดมูลค่า แต่จะวิเคราะห์การรักษารายชื่อเพื่อระบุตำแหน่งที่จะหาลูกค้าใหม่และจำนวนลูกค้าด้วยการวิเคราะห์การรักษารายชื่อ รวมตัวอย่างใบงาน!