วิธีตั้งค่าความคาดหวังของผู้สมัครอีเมลและชนะ!

สมาชิกอีเมลของคุณคลิกผ่านไปยังเว็บไซต์ของคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณหรือลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมของคุณตามที่คาดไว้หรือไม่? เปล่า? แต่พวกเขากลับไม่ตอบสนองยกเลิกการสมัครหรือ (อ้าปากค้าง) บ่นแทน? ถ้าเป็นเช่นนั้นบางทีคุณอาจไม่ได้สร้างความคาดหวังร่วมกันอย่างชัดเจน