โซเชียลมีเดียและ Myers Briggs

ในขณะที่เราทุกคนมีเอกลักษณ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Carl Jung ได้พัฒนาประเภทบุคลิกภาพที่ Myers Briggs ได้รับการออกแบบในภายหลังเพื่อประเมินได้อย่างแม่นยำ ผู้คนถูกจัดว่าเป็นคนต่างถิ่นหรือคนเก็บตัวการรับรู้หรือสัญชาตญาณการคิดหรือความรู้สึกและการตัดสินหรือการรับรู้ CPP ได้ก้าวไปอีกขั้นและนำไปใช้กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและผู้ใช้ จุดเด่นของผลลัพธ์ ได้แก่ : Extraverts มีแนวโน้มที่จะใช้และแชร์บน Facebook มากขึ้น Introverts