การปรับตัวและตอบสนองต่อคำติชมจะขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางการตลาดเนื้อหา

การตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับความคิดเห็นของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลเพียงใดได้กลายเป็นปัจจัยกำหนดใหม่ของประสิทธิภาพของแบรนด์ จากการสำรวจ 90% ของนักการตลาดแบรนด์ 150 คนการตอบสนองหรือความสามารถในการหาแหล่งที่มาทำความเข้าใจและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อเสนอแนะความชอบและความต้องการเป็นสิ่งสำคัญหากไม่สำคัญต่อการส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า มีนักการตลาดเพียง 16 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่รู้สึกว่าองค์กรของตนตอบสนองต่อผู้บริโภคอย่างมากโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้