คุณได้รับคำแนะนำที่ไม่ดีจากนักการตลาดชั้นนำหรือไม่?

บางทีฉันอยู่ในเกมการตลาดมานานเกินไป ดูเหมือนว่ายิ่งฉันใช้เวลาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเคารพหรือฟังคนน้อยลงเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีคนเหล่านั้นที่ฉันเคารพ แต่ฉันรู้สึกไม่แยแสกับคนจำนวนมากที่เป็นจุดสนใจ ระวังผู้เผยพระวจนะเท็จที่มาหาคุณในชุดแกะ แต่ภายในเป็นหมาป่าที่ดำขลับ ม ธ . 7:15 มีสาเหตุสองสามประการ ...