7 กลยุทธ์คูปองที่คุณสามารถรวมเข้ากับการแพร่ระบาดเพื่อกระตุ้นให้เกิด Conversion ทางออนไลน์มากขึ้น

ปัญหาสมัยใหม่ต้องการแนวทางแก้ไขที่ทันสมัย แม้ว่าความเชื่อมั่นนี้จะเป็นจริง แต่บางครั้งกลยุทธ์การตลาดแบบเก่าที่ดีก็เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดในคลังแสงของนักการตลาดดิจิทัล และมีอะไรที่เก่ากว่าและพิสูจน์ได้มากกว่าส่วนลดหรือไม่? การค้าได้ประสบกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราสังเกตว่าร้านค้าปลีกรับมือกับสถานการณ์ตลาดที่ท้าทายอย่างไร การออกจากระบบจำนวนมากบังคับให้ลูกค้าซื้อสินค้าทางออนไลน์ จำนวน