Generational Marketing: คนแต่ละรุ่นปรับตัวและใช้เทคโนโลยีอย่างไร

เป็นเรื่องปกติที่ฉันจะคร่ำครวญเมื่อเห็นบทความบางบทความที่กล่าวถึงคนรุ่นมิลเลนเนียลหรือทำการวิจารณ์โปรเฟสเซอร์ที่น่ากลัวอื่น ๆ อย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าไม่มีแนวโน้มพฤติกรรมตามธรรมชาติระหว่างรุ่นและความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี ฉันคิดว่ามันปลอดภัยที่จะพูดว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนรุ่นเก่าจะไม่ลังเลที่จะรับโทรศัพท์และโทรหาใครบางคนในขณะที่คนรุ่นใหม่จะข้ามไปที่ข้อความ ในความเป็นจริงเรายังมีลูกค้าที่