Sysomos Gaze: การตรวจสอบรูปภาพและวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดีย

คุณเป็นแบรนด์ระดับประเทศและลูกค้าที่หลงผิดแชร์ภาพที่น่าอับอายของแบรนด์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย พวกเขาไม่แท็กคุณในรูปภาพ แต่เป็นการดีเกินไปที่จะไม่แบ่งปัน มันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและก่อนที่คุณจะรู้ตัวการแจ้งเตือนการตรวจสอบของคุณจะดับลงเนื่องจากเว็บไซต์ชั้นนำเริ่มพูดถึงคุณและแบ่งปันภาพทางออนไลน์ โมเมนตัมได้ถูกครอบงำไปแล้วและเวลาเป็นสิ่งสำคัญ แต่คุณสายเกินไปอย่างแน่นอน