คิดทบทวนผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อการจราจรและการพาณิชย์

เรายังคงให้ความรู้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับตำนานของการระบุแหล่งที่มาและผลกระทบที่ไม่ได้รับการรายงานจากโซเชียลมีเดียในการทำการตลาด เนื่องจากเทคโนโลยีขาดและยากที่จะระบุว่ายอดขายไปยังโซเชียลมีเดียไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขึ้น ในความเป็นจริงสถิติพูดในทางตรงกันข้าม: 71% ของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากการอ้างอิงจากโซเชียลมีเดีย 78% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าโพสต์บนโซเชียลมีเดียของเพื่อน ๆ ส่งผลกระทบต่อพวกเขา