บ่งชี้: การวิเคราะห์ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้

ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในโลกธุรกิจอีกต่อไป บริษัท ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผู้นำด้านเทคโนโลยีตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานการรวบรวมข้อมูลนักวิเคราะห์ค้นหาข้อมูลส่วนนักการตลาดและผู้จัดการผลิตภัณฑ์พยายามเรียนรู้จากข้อมูล แม้จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิม แต่ บริษัท ต่างๆก็พลาดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และลูกค้าของตนเนื่องจากไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตามผู้ใช้ตลอดเส้นทางของลูกค้าทั้งหมด