การทำความเข้าใจความสำคัญของหลักเกณฑ์คุณภาพสินค้าคงคลัง (IQG)

การซื้อสื่อออนไลน์ไม่ต่างจากการซื้อที่นอน ผู้บริโภคอาจเห็นที่นอนที่ร้านค้าแห่งหนึ่งที่พวกเขาต้องการซื้อโดยไม่ทราบว่าที่ร้านค้าอีกแห่งหนึ่งของชิ้นเดียวกันนั้นมีราคาต่ำกว่าเนื่องจากอยู่ภายใต้ชื่ออื่น สถานการณ์นี้ทำให้ผู้ซื้อทราบได้ยากมากว่าได้รับอะไรบ้าง เช่นเดียวกับการโฆษณาออนไลน์ที่มีการซื้อและขายและบรรจุหีบห่อใหม่